CHR Reports
Given below is
a list of reports by CHR
UMAOYA Tragedy
උමා ඔය පරිසර විශේෂඥයින්ට පිළිබද උසස් අධ්‍යාපන හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍ර‍තිපාදන කොමිෂන් සභා මගින් පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි.

උමා ඔය පරිසර විශේෂඥයින්ට පිළිබද උසස් අධ්‍යාපන හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍ර‍තිපාදන කොමිෂන් සභා මගින් පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි.

2017 Aug 06

පුවත්පත් නිවේදනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, පේරාදෙණිය හා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවය කරන උමා ඔය පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව සකස් කිරීමට සම්බන්ධවූ විශ්වවිද්‍යාල කථිකාචාර්යවරුන් සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලමින් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා අද උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍ර‍තිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලීමක් කළේය. 

ව්‍යාජ කරුණු ඇතුලත් පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවත්, උමා ඔය ව්‍යසනයෙන් පසුව පරස්පර කරුණු ජනමාධ්‍ය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමත් හේතුවෙන්  මධ්‍ය පරිසර අධිකාරිය අදාළ ‘විශේෂඥයින්ට‘ පරිසර ඇගයීම් වාර්තා සහ වෙනත් වාර්තා සැකසීමේන් අසාදු ලේඛන (බැක් ලිස්ට්) ගත කර ඇත.  

ජාතික විශ්වවිද්‍යාල කිහිපයක සාමාජිකයින් සෘජුවම මහා පරිසර විනාශකයට, ආර්ථික ඝාතනයකට අවශ්‍ය පරිසරය, ඉඩහසර සහපසුබිම සකස් කිරීම සදහා “උමා ඔය ව්‍යාජ පරිසර වාර්තාව හරහා දායක වී ඇත. වෘත්තීය ආචාර ධර්ම උල්ලංඝණය කරමින් ද, සමාජ වගකීම් උල්ංඝණය කිරීම ද, වෘත්තීය නොසැලකිලිමත්කම පිළිබදව ද උමා ඔය පරිසර විශේෂඥයින්ට මේ වන විට චෝදනා එල්ල වී ඇත.   වැඩ ආරම්භ කොට ඉදිකිරීම් ආරම්භ කොට උමාඔය ව්‍යාපෘතියට එරෙහිව මෙරට සිවිල් සංවිධාන නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන විට එම නඩු කටයුත්ත ජයගැනීමට උමාඔය ව්‍යාජ පරිසර වාර්තාව සදස් කර ඇති බව ‘ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රයේ‘ විධායක අධ්‍යක්ෂ තෙන්නකෝන් මහතා මෙයට පෙර චෝදනා කර තිබුණි.  

තෙන්නකෝන් මහතා ගේ පැමිණිල්ල මත මධ්‍ය පරිසර අධිකාරිය පසුගිය සිකුරාදා ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාල අසාදු ලේඛන ගත කර තිබුණි.  උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කර තිබූ ලිපියේ මෙසේ ද, දැක්වේ. 

 

1.      2010 නොවැම්බර් මස වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ  මහාචාර්ය ස්වර්ණා පියසිරි මහත්මිය ප්‍ර‍මුඛ කණ්ඩායමක් විසින් සකස් කරන ලද පාරිසරික ඇගයිම් වාර්තාව මුළුමනින්ම ව්‍යාජ කරුණු ඇතුලත් ලියවිල්ලක් බව  අනාවරණය වෙමින් තිබේ. 

2.      මෙම වාර්තාව සදහා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නාමය, මුද්‍රාව යොදා ඇති නමුත් කිසිදු වෘත්තීය භාවයකින් යුතුව මෙම කටයුත්ත සිදු වී නොමැත.  නිසි ශක්‍යතා අධ්‍යයනයකින් තොර ව්‍යාපෘතියක් සදහා ‘පරිසර ඇගයීම් වාර්තා‘ සකස් කිරීම වෘත්තීය ආචාර ධර්ම උල්ලංඝණය කිරීමකි.  ඒ වන විටත් වැඩ ආරම්භ කොට ඉදිකිරීම් ආරම්භ කොට තිබූ ව්‍යාපෘතියකට පරිසර වාර්තාවක් සකස් කිරීම ඇදහිය නොහැකි තත්වයකි.

3.      එක් ව්‍යාපෘතියක් සදහා කොටසක් දෙකකින් පරිසර වාර්තා සැකසීම, පළමු වාර්තාව ප්‍ර‍තිකේෂ්ප කිරීමෙන් පසුව නැවත අසම්පූර්ණ වාර්තාවක් සැකසීම පමණක් නොව විශේඥ කණ්ඩායමට එක් වූ අයෙකු ඉදිරිපත් කළ කරුණු ඇගයීම් වාර්තාවේ ඇතුලත් නොකිරීම පිළිබද විරෝධය පා තම දීමනාව පවා ලබා නොගැනීම ද සිදුව ඇත.

4.      ඒ සියල්ලටත් වඩා, මේ වන විට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් මහාචාර්ය ස්වර්ණා පියසිරි මහත්මිය ඇතුළු කණ්ඩායම විසින් සකස් කරනු ලබන සියළු වාර්තා භාර නොගන්නා බව දැනුම්දී ඇත.

5.      ජයවර්ධනපුර, පේරාදෙණිය, විවෘත  විශ්වවිද්‍යාලයන්හි  කථිකාචාර්යවරුන් මේ සදහා දායක වී ඇත.  මෙම පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව මත පදනම් වූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඉහළ ඌවේ නැගෙනහිර බෑවුමේ ශිෂ්ඨාචාරය විනාශය කරා රැගෙන යමින් තිබේ.

දෛනිකව මෙම වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් විවේචණ එල්ලවන අතර, විනාශය ද පුළුල් වෙමින් ඇත.  වාර්තාවේ නොමැති කරුණු පවා ඉදිරිපත් කරමින් ද, ජනමාධ්‍ය වෙත නොමග යවන සුළු තොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් ද, මෙම පිරිස කටයුතු කරමින් සිටී. 

ජාතික විශ්වවිද්‍යාල කිහිපයක සාමාජිකයින් සෘජුවම මහා පරිසර විනාශකයට, ආර්ථික ඝාතනයකට අවශ්‍ය පරිසරය, ඉඩහසර සහ පසුබිම සකස් කොට ඇත. 

විශ්වවිද්‍යාලයන් හි ප්‍ර‍මිතිය පවත්වා ගැනීම උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පැවරෙන ප්‍ර‍මුඛ වගකීමකි.  උමාඔය බහු විනාශකාරී ව්‍යාපෘතියට අදාළ පරිසර වාර්තාව සකස් කළ පුද්ගලයින් හා එහි ඇතුලත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට උද්ගතව ඇති තත්වය පිළිබද විධිමත් පරීක්ෂණයක් ඇරඹීමට වහා කටයුතු කරන මෙන් නැවත වරක් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.  

අදාළ ලිපිය මේ සමග අමුණා ඇත.

Search CHR Reports
Date
Date
Category
Keyword